Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en overeenkomsten met van de Mortel, Stationsstraat 12 5751HE Deurne.

Persoonsgegevens die wij verwerken

van de Mortel kan persoonsgegevens over jou verwerken, omdat je gebruik maakt van de diensten van van de Mortel, en/of omdat je deze deelt door het invullen van je e-mail adres op onze website.

De persoonsgegevens die bij van de Mortel kunnen worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je e-mailadres
  • Je telefoonnummer
  • Aanvullende informatie indien nodig voor de specifieke dienst waarvan je wenst gebruik te maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarvoor heeft van de Mortel deze gegevens nodig?

van de Mortel verwerkt je persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen. Zowel telefonisch, of schriftelijk (per e-mail en/of per post).

Daarnaast kan van de Mortel je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een opdracht indien met u overeengekomen.

Hoelang van de Mortel je gegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@vandemortel.nl

Delen met derden

We delen je persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij je persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van je gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics

van de Mortel maakt gebruik van Google Analytics om het gedrag van gebruikers in kaart te brengen, en om zo te kijken hoe wij de site kunnen verbeteren. De verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), versleuteld overgebracht naar Google via een beveiligde verbinding, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie over het privacybeleid kunt je terecht op de website van Google. Ook hier kun je het privacybeleid van Google Analytics vinden. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website van van de Mortel te kunnen verstrekken en adverteerders inzicht te geven over de effectiviteit van campagnes.

Het “delen van gegevens” met Google is uitgeschakeld. Hierdoor heeft Google geen verdere toegang tot gegevens. Van de Mortel heeft Google geen toestemming gegeven om via van de Mortel verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Bezoekers van de website van van de Mortel hebben het recht hun eigen persoonsgegevens in te zien, dan wel te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd worden naar info@vdmortel.nl. Wij reageren hier uiterlijk binnen 14 dagen op. 

Hoe van de Mortel persoonsgegevens beveiligt

De bescherming van je gegevens nemen wij serieus. En zorgen voor passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang en andere zaken tegen te gaan. Zo is de website van van de Mortel voorzien van een SSL certificaat. Dit houdt in dat al het verkeer via een beveiligde verbinding plaats vindt.

Mocht je het idee hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met info@vdmortel.nl

Contact

www.vdmortel.nl is een website van van de Mortel

Van de Mortel is te bereiken met de volgende gegevens:

Postadres: Stationsstraat 12, 5751HE Deurne
Vestigingsadres: Stationsstraat 12, 5751HE Deurne
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 17120808
Telefoonnummer : (0493) 31 28 12
E-mailadres: info@vdmortel.nl